(Click here to read in English)

Gratis abonnement op Vogeldagboek

Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur, laat ik per e-mail van harte meelezen met Vogeldagboek.
Ik geef daarin meestal tweemaal per week mijn beleving weer van onze flora en fauna.
Met korte informatieve teksten en een handvol toelichtende foto's. De nadruk ligt op vogels.

Aantal e-mailabonnees op Vogeldagboek: 29003

Toezending van Vogeldagboek is gratis en zonder reclame.
De adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
Lees hier voor meer over het privacybeleid van Vogeldagboek.

AANMELDEN / SUBSCRIBE

Stuur een e-mail met als afzender het adres waarop u de Vogeldagboeken wil ontvangen.
KLIK HIER:vogeldagboek-subscribe@vogeldagboek.nl
(De aanmelding geschiedt volledig automatisch. Zet daarom geen tekst in de e-mail, die wordt niet gelezen.)
Na verzending ontvangt u een e-mail ter controle.
Druk op 'Beantwoorden/Reply' en 'Verzenden/Send' óf op de link in die e-mail om uw aanmelding te voltooien.
Ten slotte ontvangt u een bevestiging dat u bent aangemeld.

AFMELDEN / UNSUBSCRIBE

Stuur een lege e-mail met als afzender het adres dat u wil opzeggen.
Controleer voor het versturen of dit het adres is dat helemaal onderaan de Vogeldagboeken staat die u per e-mail ontvangt.
KLIK HIER: vogeldagboek-unsubscribe@vogeldagboek.nl
(De afmelding geschiedt volledig automatisch. Zet daarom geen tekst in de e-mail, die wordt niet gelezen.)
Na verzending ontvangt u een e-mail ter controle.
Druk op 'Beantwoorden/Reply' en 'Verzenden/Send' óf op de link in die e-mail om uw afmelding te voltooien.
Ten slotte ontvangt u een bevestiging dat uw adres is verwijderd.

E-MAILADRES WIJZIGEN / CHANGE

Om uw adres te wijzigen: meld u af en vervolgens aan volgens bovenstaande aanwijzingen.

HELP

Lukt het afmelden niet? Stuur mij dan uw laatst ontvangen Vogeldagboek volgens deze help-pagina.


Free subscription to Vogeldagboek

I hereby invite everyone who is interested in nature to read Vogeldagboek.
I usually present my experience of our flora and fauna twice a week with short informative texts and a handful of explanatory photos.
The emphasis is on birds.

Number of subscribers to Vogeldagboek: 29003

Transmission of the Bird Diary is free and without advertising.
The addresses are not used for any other purpose. Read more about Vogeldagboek's privacy policy here.

SUBSCRIBE

Send an e-mail originating from the address where you want to receive the Bird Diaries.
CLICK HERE:vogeldagboek-subscribe@vogeldagboek.nl
(Registration is an automated process, so don't put any text in the e-mail, it will not be read.)
You will receive a verification request within a few minutes.
Either press 'Reply' and 'Send', OR click the link in that e-mail to complete your registration.
When your subscribtion is accepted, you will receive a confirmation message.

UNSUBSCRIBE

Send a blank e-mail originating from the address you want to unsubscribe.
It should be exactly the same as the subscribed address at the bottom of each Birds Diary edition. Please check.
CLICK HERE: vogeldagboek-unsubscribe@vogeldagboek.nl
(Cancellation also is an automated process, so don't put any text in the e-mail, it will not be read.)
You will receive a verification request within a few minutes. Press 'Reply' and 'Send' or the link in that e-mail to complete your cancellation.
Finally, you will receive confirmation that your address has been deleted.

Change E-MAIL ADDRESS

To change your address: unsubscribe your old address, and subscribe your new address according to the instructions above.

HELP

Need help? Just send me an email and attach a recent Vogeldagboek you received (instructions can be found here).